Menu
A+ A A-

Provozní řád

1. Všechny lekce v eRclubu jsou vedeny řádně vyškolenými instruktory. Klient je povinen se řídit instrukcemi lektora. V případě, že klient opakovaně nebude respektovat nařízení instruktora, může být z lekce vykázán, bez nároku na vrácení vstupného.

2. Pokud má klient jakékoliv zdravotní omezení, které mu nedovoluje v plné míře absolvovat lekci, je povinen toto omezení instruktorovi oznámit před každou lekcí.

3. Nezletilým osobám mladším 15-ti let je povolen vstup jen v doprovodu dospělé osoby. Přítomnost takové osoby je nutno předem nahlásit instruktorovi.

4. Klienti jsou povinni udržovat pořádek a čistotu. Po každé lekci musí očistit své použité nářadí za použití hygienických prostředků, které jsou v tělocvičně k tomuto účelu volně dostupné.

5. Klient nesmí, vyjma základního nastavení, manipulovat se Spinnerem, ani jiným cvičebním nářadím (Trampolínky,Fitbox-totemy,Flowin). Každou závadu či nedostatek nahlásí instruktorovi a ten zjedná nápravu.

6. Vstup do tělocvičny je povolen jen ve cvičebním úboru a čisté sportovní obuvi. V případě špinavé obuvi můžete být vykázáni z lekce bez nároku na vrácení vstupného. Každý klient by měl mít s sebou čistý ručník a dostatečnou zásobu tekutin.

7. Před začátkem hodiny je klient povinen nahlásit se instuktorovi. V případě, že není předem nahlášen na hodině přes svoji permanentku (resp. přes rezervační system), uhradí vstupné dle aktuálního ceníku instruktorovi. Pokud vlastní permanentku, vyřídí veškeré nutné formality s tím spojené před každou lekcí s instruktorem.

8. Každou plánovanou lekci je nutné si předem rezervovat. Rezervaci místa na lekci je možno provést nejdříve dva týdny před konáním lekce. Klient provede rezervaci on-line přes rezervační systém, nebo sms na čísle 724 170 120 nebo 602 111 375. Pokud tak neučiní, může se stát, že lekce bude již plně obsazená. Rezervaci je možné zrušit nejdéle 24 hodin před danou lekcí.

9. Oznamte instruktorovi, že jste nováčky v tomto sportu a on se Vám bude náležitě věnovat. Nebojte se na cokoliv zeptat, Váš instruktor je tu pro Vás. První lekci zaměřte především na osvojení techniky a nesnažte se lámat sportovní rekordy.

10. V šatnách se odkládá pouze oblečení a boty. Veškeré cennosti si můžete uschovat u instruktora nebo si je vzít s sebou do tělocvičny.

12. eRclub si vyhrazuje právo na pozdější změnu výše uvedených pravidel pro poskytování rezervace na jednotlivé lekce.

 

 

Děkujeme Vám, že akceptujete naše požadavky, které jsou bez výjimky platné pro všechny návštěvníky, a jsou tu pro Vaše bezpečí a pohodlí.

eR club Smržovka

Martina Josífek Zelinková odpovědný vedoucí